كسب موفقیت‌آمیز جذب مشتری جدید و توسعه خدمات در راستای سیاست بازاریابی شركت
کد خبر : ۱۹۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ 
۱۰:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۱۳
برگزاری جلسه با شركت مدارگسترش
کد خبر : ۱۹۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ 
۱۰:۲۱  | 
تعداد بازدید : ۲۳
برگزاری سومین جلسه SBU در دفتر مركزی
کد خبر : ۱۹۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ 
۱۰:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۵۰
برگزاری جلسه با شركت مدارگسترش
کد خبر : ۱۹۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ 
۰۷:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۶۸
برگزاری سومین جلسه برنامه عملیاتی شركت تدبیر ملت در سال 1403
کد خبر : ۱۹۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ 
۱۳:۱۵  | 
تعداد بازدید : ۴۹
دویست و یكمین جلسه هیأت مدیره شركت تدبیر ملت
کد خبر : ۱۹۵۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 
۰۸:۲۷  | 
تعداد بازدید : ۷۳
صفحه1از3123.بعدي.برو6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0