اعطای مجوز و گواهینامه

 • نام گواهینامه: انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

  سازمان مربوطه: A.L.C.S

  سال اخذ: 1397

 • نام گواهینامه: انجمن مشاوران مدیرات ایران

  سازمان مربوطه: IMCA

  سال اخذ: 1397

 • نام گواهینامه: گواهینامه ثبت اطلاعات شغلی

  سازمان مربوطه: سایت جهانی اطلاع رسانی مشاغل جمهوری اسلامی ایران

  سال اخذ: 1394

 • نام گواهینامه: گواهینامه عضویت

  سازمان مربوطه: انجمن مدیریت ایران

  سال اخذ: 1396

 • نام گواهینامه: گواهی عضویت کانون

  سازمان مربوطه: مشاوران اعتباری

  سال اخذ: 1390

 • نام گواهینامه: ISO 9001:2008

  سازمان مربوطه: SGS

  سال اخذ: 1394

 • نام گواهینامه: گواهی عضویت انجمن

  سازمان مربوطه: شرکت های مشاوره ای

  سال اخذ: 1391

 • نام گواهینامه: عضویت در انجمن

  سازمان مربوطه: مشاوران مدیریت

  سال اخذ: 1391

 1  

پیوندها