راهکار دستیابی به آرامش و کنترل استرس

راهکار دستیابی به آرامش و کنترل استرس

راهکار دستیابی به آرامش و کنترل استرس


راهکارهای زیادی برای دست یابی به آرامش و کنترل استرس وجود دارد، اما شاید گوش دادن به تجربیات یک دوست یا جست و جو در اینترنت خیلی مؤثر نباشد. در بیشتر مواقع، این روش‌ها سبب اتلاف وقت، پول،انرژی
و دوری از راهکارهای درست می شود. البته در بدترین حالت نیز باعث ایجاد عادت‌های مخرب، افزایش استرس و اجتناب از تأثیر برخی داروها خواهد شد.

متداول ترین روش های کنترل استرس:


دانلود فایل

مرجع مقاله:

پیوندها