شایسته سالاری، اکسیر تحول در سازمان

شایسته سالاری، اکسیر تحول در سازمان

شایسته سالاری، اکسیر تحول در سازمان

در جهان امروز، نیروی انسانی به کلیدی ترین عامل توسعه برای سازمان ها تبدیل شده است. از انقلاب صنعتی به این سو، اکثر قریب به اتفاق اندیشه سازان مدیریت در کنار سرمایه و عوامل فیزیکی، بر نیروی کار، نحوه به کارگیری و ساختار سازمانی آن در ایجاد رقابت و افزایش بهره وری از طریق تقویت نیروی انسانی توجه داشته اند. به خصوص از دهه 1980 میلادی تا به امروز به تدریج نیروی انسانی متخصص و شایسته به ویژه به دلیل اهمیت یافتن عامل فناوری، انقلاب اطلاعاتی و شتاب یافتن تغییرات محیطی، نقش پررنگ تری پیدا کرده است؛ تا آن جا که امروزه با پدیده ای به عنوان "شایسته سالاری" روبرو شده ایم.
وقتی تاریخ پیشرفت و توسعه کشورها و ملل مختلف را مورد توجه قرار می دهیم، موضوعی که در آن بیش از همه خودنمایی می کند، نقش مدیریت صحیح و افراد شایسته در پیشرفت امور است. البته این امر تنها رمز موفقیت نمی باشد، بلکه مدیران در تعامل با کارکنان لایق و شایسته این موفقیت ها را بوجود می آورند. درواقع شایسته سالاری پدیده ای است که مزیت آن در قالب خلاقیت و سخت کوشی کارکنان و مدیران یعنی سرمایه ای مبتنی بر تعامل کارکنان با مدیران تعریف می شود.


دانلود فایل

مرجع مقاله:

پیوندها