دوران

لطفا صبر کنید ...

جواد اسدی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

جواد اسدی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

 • تلفن : 02142969500
 • پست الکترونیکی : info@tadbirmellat.com

اسماعیل رستمی

نائب رئیس هیأت مدیره - ناظر بر معاونت عملیاتی

اسماعیل رستمی

نائب رئیس هیأت مدیره - ناظر بر معاونت عملیاتی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : info@tadbirmellat.com

مجید قاسمی فرید

عضو موظف هیأت مدیره

مجید قاسمی فرید

عضو موظف هیأت مدیره

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : m.ghasemifarid@tadbirmellat.com

علیرضا صالحی

معاون مدیرعامل - ناظر بر معاونت ستادی

علیرضا صالحی

معاون مدیرعامل - ناظر بر معاونت ستادی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : a.salehi@tadbirmellat.com

محمد نجفی

مدیر توسعه بازار

محمد نجفی

مدیر توسعه بازار

 • تلفن : 02142969304
 • پست الکترونیکی : m.najafi@tadbirmellat.com

کامیار منکچیان

سرپرست مدیریت مالی

کامیار منکچیان

سرپرست مدیریت مالی

 • تلفن : 02142969400
 • پست الکترونیکی : k.monokchian@tadbirmellat.com

سارا زارعی

مدیر انفورماتیک

سارا زارعی

مدیر انفورماتیک

 • تلفن : 02142969445
 • پست الکترونیکی : s.zarei@tadbirmellt.com

الهام اسلامی نسب

مدیر اطلاعات اعتباری

الهام اسلامی نسب

مدیر اطلاعات اعتباری

 • تلفن : 021429694200
 • پست الکترونیکی : e.eslaminasab@tadbirmellat.com

بابک داداش‌زاده

مدیر ارزیابی اموال

بابک داداش‌زاده

مدیر ارزیابی اموال

 • تلفن : 02142969144
 • پست الکترونیکی : b.dadashzadeh@tadbirmellat.com

محمد حسن غضنفری‌پور

مدیر بازرسی

محمد حسن غضنفری‌پور

مدیر بازرسی

 • تلفن : 02142969431
 • پست الکترونیکی : m.ghazanfaripour@tadbirmellat.com

مهران سوداگری

مدیر پشتیبانی

مهران سوداگری

مدیر پشتیبانی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : m.sodagari@tadbirmellat.com

محمد توسلی زاده

مدیر حراست

محمد توسلی زاده

مدیر حراست

 • تلفن : 02142969429
 • پست الکترونیکی : m.tavasolizadeh@tadbirmellat.com

اسمعیل دری

مدیر طرح‌های سرمایه گذاری

اسمعیل دری

مدیر طرح‌های سرمایه گذاری

 • تلفن : 02142969701
 • پست الکترونیکی : e.dori@tadbirmellat.com

اکبر صادق‌وند

سرپرست مدیریت سرمایه انسانی

اکبر صادق‌وند

سرپرست مدیریت سرمایه انسانی

 • تلفن : 02142969300
 • پست الکترونیکی : n.aliakbari@tadbirmellat.com

6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0