بازدید عضو موظف هیأت مدیره از دفتر شرکت تدبیر ملت استان گلستان و برگزاری نشست با مدیر شعب بانک ملت استان

بازدید عضو موظف هیأت مدیره از دفتر شرکت تدبیر ملت استان گلستان و برگزاری نشست با مدیر شعب بانک ملت استان

بازدید عضو موظف هیأت مدیره از دفتر شرکت تدبیر ملت استان گلستان و برگزاری نشست با مدیر شعب بانک ملت استان

رستمی عضو موظف هیأت مدیره ناظر بر معاونت عملیات شرکت تدبیر ملت با سفر به استان گلستان از دفتر این شرکت در شهر گرگان بازدید و در ادامه با مدیر شعب بانک ملت دیدار کرد.
دراین بازدید که اسلامی نسب مدیر اطلاعات اعتباری و داداش زاده مدیر ارزیابی اموال نیز حضور داشتند، جلسه‌ای با حزینی رییس و پرسنل دفتر شرکت تدبیر ملت برگزار شد. مباحث مطرح شده در این جلسه پیرامون کیفیت، دقت و رعایت بازه زمانی در تهیه گزارشات اطلاعات اعتباری و ریسک‌های آن، لزوم آموزش مستمر و ارتقاء سلامت کاری بود. داداش زاده نیز در جلسه‌ای جداگانه با کارشناسان رسمی دادگستری به تبادل نظر با ایشان پرداخت.

همچنین رستمی و همراهان در ادامه این بازدید، نشستی با آخوندی مدیر شعب بانک ملت استان گلستان، عباسیان معاون اداری مالی و شیرنگی رئیس اداره اعتبارات داشتند. آخوندی در این نشست ضمن اشاره به نقش شرکت تدبیر ملت در بالا بردن بهداشت اعتباری بانک، از فعالیت‌های شرکت ابراز رضایت کرد. رستمی نیز بر ضرورت تعاملات بیشتر با مدیریت شعب بانک ملت، کامل بودن مدارک ارسالی از سوی شعب و حضور موثر و مستمر شرکت تدبیر ملت در کمیته راهبرد شعب در استان گلستان تاکید کرد.

مرجع خبر:

پیوندها