بازدید مدیر عامل و معاون مدیر عامل از دفتر استان هرمزگان

بازدید مدیر عامل و معاون مدیر عامل از دفتر استان هرمزگان

بازدید مدیر عامل و معاون مدیر عامل از دفتر استان هرمزگان


جواد اسدی مدیرعامل شرکت تدبیر ملت به همراه صالحی معاون مدیر عامل صبح روز پنجشنبه مورخ 23 آبان از دفتر شرکت در استان هرمزگان بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید فخیم‌نیا با تشریح روند فعالیت‌های جاری، مسایل مرتبط با دفتر استان هرمزگان را به مدیرعامل شرکت منعکس کرد، در مقابل ایشان راهکارهایی ارائه کرده و بر این امر تاکید کردند که باید کنترل و نظارت را از خودمان شروع کنیم و با رفع موانع، بهبود عملیات و تلاش بیشتر در جهت دستیابی به اهداف شرکت، گام برداریم.

مرجع خبر:

پیوندها