برگزاری جلسه با مدیر منطقه بانک ملت استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری جلسه با مدیر منطقه بانک ملت استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری جلسه با مدیر منطقه بانک ملت استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری جلسه با مدیر منطقه بانک ملت استان کهگیلویه و بویراحمد

در این جلسه که در تاریخ بیست و نهم خرداد ماه سال 1398 با حضور حفیظی مدیر منطقه بانک ملت استان کهگیلویه و بویراحمد، نجف روائی رییس دفتر شرکت تدبیر ملت در این استان و کارشناسان رسمی دادگستری با محوریت ارزیابی اموال برگزار شد، مباحثی پیرامون نحوه ارزیابی املاک، نحوه قیمت گذاری و ارزش سرقفلی املاک تجاری مطرح شد. همچنین در این جلسه موضوع اعتراضات گزارشات ارزیابی اموال از طرف شعب بررسی و درمورد مدت زمان تهیه و ارسال گزارشات صحبت و تبادل نظر گردید.


مرجع خبر:

پیوندها