حضور مدیرعامل شرکت تدبیر ملت در جلسه ویدئو کنفرانسی با کارکنان دفتر استان مازندران

حضور مدیرعامل شرکت تدبیر ملت در جلسه ویدئو کنفرانسی با کارکنان دفتر استان مازندران

حضور مدیرعامل شرکت تدبیر ملت در جلسه ویدئو کنفرانسی با کارکنان دفتر استان مازندران

حضور مدیرعامل شرکت تدبیر ملت در جلسه ویدئو کنفرانسی با کارکنان دفتر استان مازندران

صبح امروز جلسه شورای مدیران برای نخستین بار با برقراری ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس با مدیر و کارشناسان دفتر استان مازندران برگزار شد.

در این جلسه با استفاده از زیرساخت Voip ، پرسنل دفتر استان مازندران توانستند بطور مستقیم با اسدی مدیرعامل، رستمی عضو هیأت مدیره ناظر بر معاونت عملیات، صالحی معاون مدیرعامل و تمامی مدیران دفتر مرکزی به بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات و چالش‌های موجود در روند کاری این دفتر بپردازند. همچنین موضوعاتی از قبیل بازنگری فرآیندهای عملیاتی شرکت، پیگیری وصول مطالبات، آمار رهگیری‌های دریافتی و گزارشات ارسالی، مشکلات سیستمی، تسهیلات اعطایی به کارکنان و نظارت بر عملکرد کارشناسان رسمی در خصوص قیمت‌گذاری اموال در این جلسه مطرح گردید.

 

مرجع خبر:

پیوندها