مراسم تودیع و معارفه رئیس دفتر استان آذربایجان شرقی

مراسم تودیع و معارفه رئیس دفتر استان آذربایجان شرقی

مراسم تودیع و معارفه رئیس دفتر استان آذربایجان شرقی

   جلسه تودیع و معارفه رئیس دفتر استان آذربایجان شرقی در ساعت 10:00 صبح مورخ 1398/05/07 با حضور رستمی عضو موظف هیأت مدیره و ناظر بر معاونت عملیات، اسلامی نسب مدیر اطلاعات اعتباری و پیوندی رئیس ناحیه دو  ارزیابی و اموال برگزارگردید.

   در این جلسه هر یک از حاضرین ضمن بیان اهداف بانک ملت و شرکت تدبیر ملت، از زحمات بیلان با ارائه لوح، تقدیر و تشکر کرده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی کردند. همچنین حکم انتصاب جعفری نژاد به سمت رئیس دفتر شرکت تدبیر ملت در استان آذربایجان شرقی توسط جناب آقای رستمی اهدا گردید و در جهت پیشبرد اهداف بانک ملت و شرکت تدبیر ملت برای وی آرزوی موفقیت کردند.


مرجع خبر:

پیوندها