نصب تابلوی رسمی جدید شرکت تدبیر ملت

نصب تابلوی رسمی جدید شرکت تدبیر ملت

نصب تابلوی رسمی جدید شرکت تدبیر ملت

صبح امروز هویت بصری جدید شرکت تدبیر ملت بر سردر دفتر مرکزی نصب و رونمایی شد.

پیرو تصمیمات مأخوذه هیأت مدیره شرکت تدبیر ملت، صبح شنبه مورخ هجدهم خرداد سال 98، تابلوی جدید بر سردر دفتر مرکزی شرکت نصب و از آن رونمایی شد.

شرکت تدبیر ملت همواره بر آن بوده است تا ضمن احترام به مشتریان خود، اعتماد و شایستگی بانک ملت را به آنان القا نماید، از این‌رو لوگوی شرکت با توجه به سیاست‌ها و استراتژی‌های تبیین شده و به منظور تطابق حداکثری با هویت بصری بانک ملت طراحی و در زمستان سال 1397به تصویب رسید.

این تغییر به زودی در کلیه دفاتر استانی اعمال خواهد شد.


مرجع خبر:

پیوندها